Tijdens vier á vijf sessies, waar persoonlijk contact centraal staat, zullen wij door middel van verschillende gesprekken en testen antwoord krijgen op de vragen:

  • Hoe je bent?
  • Wat je wilt?
  • Wat je zou kunnen?

Door jouw persoonlijke eigenschappen en interesses te linken aan verschillende studies zal ik samen met jou kijken naar wat bij jou past en of er toekomst ligt in deze studie.

Hieronder staan de vijf onderdelen van het traject.

  1. Introductie
  2. Tests
  3. Resultaten
  4. Studiekeuze
  5. Eindresultaat

Stap 1

Intakegesprek (vrijblijvend en zonder kosten)

In dit eerste persoonlijke gesprek maken wij kennis met elkaar. Je kan alleen komen of met een ouder. Ik zal je uitleggen wat je van het studiekeuzetraject kan verwachten. Aan jou zal ik wat vragen stellen om te inventariseren hoever je bent in het keuzeproces. Daarna doe ik een voorstel voor een plan van aanpak. We bespreken welke testen we afnemen en hoelang het traject gaat duren.

Stap 2

Het maken van de testen en vragenlijsten

We gebruiken verschillende capaciteitentesten (intelligentietesten),  interessevragenlijsten en een motivatievragenlijst. Ze worden afgenomen op de locatie in Soest.

Stap 3

Het bespreken van de testresultaten

Op een uitgebreide manier zal ik de resultaten met jou (en je ouders) doornemen. Het is de bedoeling dat jij jezelf erin terug ziet, jouw zelfinzicht groeit en jij daardoor beter weet wat je zou willen en wat je zou kunnen. De rapportage van de testuitslagen krijg je direct mee. Voor de volgende sessie krijg je een opdracht om thuis aan te werken.

Stap 4

Studie kiezen

Aan de hand van de testresultaten en de thuisopdracht kijken we samen welke studie(s) het beste bij je passen. We maken gebruik van de KEUZEGIDS of ander actueel materiaal. We kijken ook naar de kwaliteit van de opleiding en de baankansen. We werken toe naar een beslissing. Om tot een goed besluit te komen zijn soms meerdere afspraken nodig. We gaan door met het traject tot je de beslissing hebt genomen!

Stap 5

Eindresultaat

Je hebt een beslissing genomen over je studiekeuze. We gaan het keuzeproces samenvatten. Je krijgt aandachtspunten en tips mee.


Studiekeuzebegeleiding Soest werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Het NIP is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen, kijk voor meer informatie op www.psynip.nl. Voor het psychologisch onderzoek wordt genormeerd testmateriaal gebruikt.