Informatie van de Overheid: Investeren in gelijke kansen

Minister Bussemaker neemt maatregelen om kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen te bieden als hun leeftijdsgenoten met ouders die wel hebben gestudeerd. Er wordt stevig geïnvesteerd in een soepeler overgang tussen mbo en hbo, de eigen bijdrage van studenten voor selectieprocedures wordt afgeschaft en voor docenten in het hoger onderwijs komt een Comeniusbeurs beschikbaar gericht op gelijke kansen.  Meer lezen